DLG VET- EN SAMARBEJDSPARTNER DER KENDER LANDBRUGET
DLG VET- EN SAMARBEJDSPARTNER DER KENDER LANDBRUGET
DLG VET- EN SAMARBEJDSPARTNER DER KENDER LANDBRUGET
DLG VET- EN SAMARBEJDSPARTNER DER KENDER LANDBRUGET

01-09-2013

Indførelse af differentierede afgifter på lægemidler til produktionsdyr

Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen indfører den del af veterinærforliget, der vedrører implementering af en differentieret afgift på antibiotika og andre lægemidler til produktionsdyr, med ikrafttrædelse 1. september 2013.

Der har i overgangsperioden fra 1. februar 2013 været en fast afgift på 2,105% på alle lægemidler til produktionsdyr inkl. vacciner. 

Det differentierede afgiftskategorier er fra 1. september 2013:

  • Simple smalspektret penicilliner 0,835%
  • Kritiske vigtige antibiotika 10,835% (cephalosporiner og fluoroquinoloner)
  • Øvrige antibiotika 5,505%
  • Øvrige lægemidler 0,835%
  • Vacciner 0,065%

På fakturaen fra DLG Vet vil afgiften være lagt til i bunden i et samlet beløb. 
Ønskes en specifikation af afgiftsberegneren kontakt DLG Vet på Tlf.: 87 93 98 00